Program Crossfit oferuje fitness, który ma szeroką, ogólnorozwojową i zawierającą wiele elementów strukturę. Zapasy, przetrwanie w ekstremalnych warunkach, wiele sportów, i nawet samo życie ukierunkowują takie podejście do fitnessu.

Jednym z głównych założeń CROSSFITu – jest możliwość uprawiania go przez dowolną osobę, poważnie nastawioną na ćwiczenia, nie zważając na jego doświadczenie i stopień przygotowania. Takie same podejście na treningach ma zarówno osoba z chorobą serca, jak i zawodnik MMA na szczycie swojej kariery. Różni się waga, intensywność, obciążenie. Podejście – pozostaje bez zmian. Kroki, podejmowane na drodze rozwoju fizycznego przez atletów Olimpijskich a przez osoby w podeszłym wieku różnią się poziomem obciążenia, a nie rodzajem treningu. Żołnierze jednostek antyterrorystycznych, narciarze, alpiniści i panie domu wybrali dla siebie Crossfit, jako najlepsze rozwiązanie fitnessowe, wykonując te same ćwiczenia. Tysiące ludzi na całym świecie codziennie wykonują publikowane ćwiczenia, i właśnie to pomaga im się wyróżnić i osiągnąć nowy poziom podczas wykonywania zadań bojowych, na ringu, na stadionach, w salach sportowych. I w codziennym życiu.

System Crossfit jest skierowany do każdego, systemem tym trenowali aktorzy i trenują nadal: aktorzy do filmu ,,300", armia amerykańska, Navy Seals, zawodnicy takich dyscyplin jak futbol amerykański, czy zawodnicy UFC, a także 50-letni ludzie z chorobami serca czy osoby z dużą nadwagą.

POLSKI ARTYKUŁ O CROSSFIT czytaj